Tag: Spalarnia

Obecnie na terenie Polski jedyną dopuszczalną formą utylizacji zakaźnych odpadów medycznych jest ich spalenie. Jak prawidłowo powinien przebiegać ten proces?   Dopuszczalne metody utylizacji odpadów, wraz z ich szczegółową charakterystyką, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dodatkowe wytyczne znajdziemy również w […]

Czytaj dalej...