Tag: Odpady niebezpieczne

Odpady zakwalifikowane jako medyczne często charakteryzują się właściwościami zakaźnymi – tym samym są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Z ww. powodów wytyczne dot. transportu odpadów medycznych, z uwzględnieniem ich właściwości, zostały szczegółowo określone w przepisach prawa.   Odpady medyczne – w jaki sposób je klasyfikujemy? Generalnie odpady medyczne dzielimy na dwie grupy: […]

Czytaj dalej...

Odbiór oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych to skomplikowany logistycznie proces, który reguluje rozporządzenie ministra środowiska o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987). Rozporządzenie określa sposób segregacji i magazynowania odpadów medycznych, dokumentacje niezbędną do ewidencjonowania ich odbioru oraz przedstawia dokładne instrukcje dotyczące utylizacji. Przypomnijmy, iż obecnie w Polsce dopuszczane są 3 rodzaje utylizacji odpadów: spalanie (dotyczy odpadów […]

Czytaj dalej...

Wszelkie odpady powstające w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach weterynarii objęte są klasyfikacją. Ich ewidencja musi być prowadzona na podstawie kodów zawartych w odpowiednim katalogu.   Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., których posiadacz się pozbywa, zamierza […]

Czytaj dalej...

Odpady medyczne mogą stanowić – ze względu na swoją specyfikę – poważne zagrożenie. Każda placówka świadcząca usługi opieki zdrowotnej powinna pamiętać o przepisach, regulujących kwestie ich przechowywania, transportu i utylizacji.   Gospodarkę odpadami medycznymi na terenie Polski reguluje kilka aktów prawnych, m.in. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia […]

Czytaj dalej...