Tag: Normy prawne

Wszelkie odpady powstające w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach weterynarii objęte są klasyfikacją. Ich ewidencja musi być prowadzona na podstawie kodów zawartych w odpowiednim katalogu.   Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., których posiadacz się pozbywa, zamierza […]

Czytaj dalej...

W poniższym artykule prezentujemy spis oraz opis kodów medycznych według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Informacje uzupełniliśmy o dokładną charakterystykę kategorii oraz główne miejsca powstawania danych odpadów.   Podkreślone zostały kody odpadów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.   18 02 Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i […]

Czytaj dalej...

W poniższym artykule prezentujemy spis oraz opis kodów medycznych według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Informacje uzupełniliśmy o dokładną charakterystykę kategorii oraz główne miejsca powstawania danych odpadów.   Podkreślone zostały kody odpadów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.   Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 18 Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i […]

Czytaj dalej...