Obecnie na terenie Polski jedyną dopuszczalną formą utylizacji zakaźnych odpadów medycznych jest ich spalenie. Jak prawidłowo powinien przebiegać ten proces?   Dopuszczalne metody utylizacji odpadów, wraz z ich szczegółową charakterystyką, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dodatkowe wytyczne znajdziemy również w […]

Czytaj dalej...

Odpady medyczne mogą stanowić – ze względu na swoją specyfikę – poważne zagrożenie. Każda placówka świadcząca usługi opieki zdrowotnej powinna pamiętać o przepisach, regulujących kwestie ich przechowywania, transportu i utylizacji.   Gospodarkę odpadami medycznymi na terenie Polski reguluje kilka aktów prawnych, m.in. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia […]

Czytaj dalej...