Kategoria: Prawo

Informacje dotyczące rozporządzenia

Dotyczy rozporządzenia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie Szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. II. WEJŚCIE W ŻYCIE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi wchodzi w życie […]

Czytaj dalej...

Odpady zakwalifikowane jako medyczne często charakteryzują się właściwościami zakaźnymi – tym samym są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Z ww. powodów wytyczne dot. transportu odpadów medycznych, z uwzględnieniem ich właściwości, zostały szczegółowo określone w przepisach prawa.   Odpady medyczne – w jaki sposób je klasyfikujemy? Generalnie odpady medyczne dzielimy na dwie grupy: […]

Czytaj dalej...

Przepisy wymagają aby odpady medyczne, przed poddaniem procesowi unieszkodliwienia, były w odpowiedni sposób magazynowane. Dotyczy to wykorzystywanych pomieszczeń, urządzeń oraz warunków w jakim dochodzi do gromadzenia (czasu i temperatury). Specjalnego traktowania wymaga również transport wewnętrzny do tych pomieszczeń. O czym nie wolno nam zapomnieć?   Zasady składowania odpadów medycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia […]

Czytaj dalej...

Wszelkie odpady powstające w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach weterynarii objęte są klasyfikacją. Ich ewidencja musi być prowadzona na podstawie kodów zawartych w odpowiednim katalogu.   Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., których posiadacz się pozbywa, zamierza […]

Czytaj dalej...

W poniższym artykule prezentujemy spis oraz opis kodów medycznych według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Informacje uzupełniliśmy o dokładną charakterystykę kategorii oraz główne miejsca powstawania danych odpadów.   Podkreślone zostały kody odpadów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.   18 02 Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i […]

Czytaj dalej...

W poniższym artykule prezentujemy spis oraz opis kodów medycznych według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Informacje uzupełniliśmy o dokładną charakterystykę kategorii oraz główne miejsca powstawania danych odpadów.   Podkreślone zostały kody odpadów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.   Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 18 Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i […]

Czytaj dalej...

Obecnie na terenie Polski jedyną dopuszczalną formą utylizacji zakaźnych odpadów medycznych jest ich spalenie. Jak prawidłowo powinien przebiegać ten proces?   Dopuszczalne metody utylizacji odpadów, wraz z ich szczegółową charakterystyką, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dodatkowe wytyczne znajdziemy również w […]

Czytaj dalej...

Odpady medyczne mogą stanowić – ze względu na swoją specyfikę – poważne zagrożenie. Każda placówka świadcząca usługi opieki zdrowotnej powinna pamiętać o przepisach, regulujących kwestie ich przechowywania, transportu i utylizacji.   Gospodarkę odpadami medycznymi na terenie Polski reguluje kilka aktów prawnych, m.in. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia […]

Czytaj dalej...