Kategoria: Poradnik

Odpady zakwalifikowane jako medyczne często charakteryzują się właściwościami zakaźnymi – tym samym są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Z ww. powodów wytyczne dot. transportu odpadów medycznych, z uwzględnieniem ich właściwości, zostały szczegółowo określone w przepisach prawa.   Odpady medyczne – w jaki sposób je klasyfikujemy? Generalnie odpady medyczne dzielimy na dwie grupy: […]

Czytaj dalej...

Pojemniki na odpady medyczne Odpady medyczne są realnym zagrożeniem dla środowiska, a także zdrowia ludzi. Aby je kontrolować i właściwie utylizować, wszystkie jednostki, które wytwarzają takie odpady (np. szpitale, kliniki, prywatne gabinety lekarskie i dentystyczne, a także ośrodki naukowe) są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów regulujących ich utylizację. Jednym z najistotniejszych elementów, niezbędnych w bezpiecznym […]

Czytaj dalej...

Pojemniki do dezynfekcji narzędzi medycznych Warto pamiętać, że groźne dla zdrowia są nie tylko odpady medyczne, ale także narzędzia wielokrotnego użytku, wykorzystywane również w gabinetach kosmetycznych czy salonach fryzjerskich. Takie narzędzia, dla bezpieczeństwa personelu, klientów czy pacjentów, muszą być odpowiednio dezynfekowane lub – w przypadku narzędzi, które naruszają lub mogą naruszać ciągłość tkanki – sterylizowane. […]

Czytaj dalej...

Odbiór oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych to skomplikowany logistycznie proces, który reguluje rozporządzenie ministra środowiska o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987). Rozporządzenie określa sposób segregacji i magazynowania odpadów medycznych, dokumentacje niezbędną do ewidencjonowania ich odbioru oraz przedstawia dokładne instrukcje dotyczące utylizacji. Przypomnijmy, iż obecnie w Polsce dopuszczane są 3 rodzaje utylizacji odpadów: spalanie (dotyczy odpadów […]

Czytaj dalej...

Przepisy wymagają aby odpady medyczne, przed poddaniem procesowi unieszkodliwienia, były w odpowiedni sposób magazynowane. Dotyczy to wykorzystywanych pomieszczeń, urządzeń oraz warunków w jakim dochodzi do gromadzenia (czasu i temperatury). Specjalnego traktowania wymaga również transport wewnętrzny do tych pomieszczeń. O czym nie wolno nam zapomnieć?   Zasady składowania odpadów medycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia […]

Czytaj dalej...

Zakłady opieki zdrowotnej, oprócz odpadów typowo niebezpiecznych, wytwarzają również odpady innego rodzaju. Są to odpady komunalne, czyli o charakterze podobnym do tych powstających choćby w gospodarstwach domowych. Mogą to być jednak również zużyte materiały specjalistyczne i produkty wykorzystywane w gabinetach zabiegowych, czy salach operacyjnych.   Osoby przebywające w różnego typu placówkach służby zdrowia, przyczyniają się […]

Czytaj dalej...

Odpady medyczne mogą stanowić – ze względu na swoją specyfikę – poważne zagrożenie. Każda placówka świadcząca usługi opieki zdrowotnej powinna pamiętać o przepisach, regulujących kwestie ich przechowywania, transportu i utylizacji.   Gospodarkę odpadami medycznymi na terenie Polski reguluje kilka aktów prawnych, m.in. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia […]

Czytaj dalej...