Pojemniki na odpady medyczne

Odpady medyczne są realnym zagrożeniem dla środowiska, a także zdrowia ludzi. Aby je kontrolować i właściwie utylizować, wszystkie jednostki, które wytwarzają takie odpady (np. szpitale, kliniki, prywatne gabinety lekarskie i dentystyczne, a także ośrodki naukowe) są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów regulujących ich utylizację. Jednym z najistotniejszych elementów, niezbędnych w bezpiecznym procesie kontroli i utylizacji odpadów medycznych, jest sposób ich przechowywania. Dowiedz się jak prawidłowo je przechowywać.

 

Kiedy należy wyrzucać odpady medyczne?

Odpady medyczne, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, już w miejscu powstawania, wymagają natychmiastowego posegregowania, odizolowania i zabezpieczenia. Wymagają tego m. in.:

 • zużyte materiały opatrunkowe, igły, strzykawki
 • odpady z sal operacyjnych, porodowych czy chirurgicznych
 • odpady z oddziałów zakaźnych, odpady bytowe z oddziałów zabiegowych
 • tkanki ludzkie i zwierzęce
 • przeterminowane leki, opakowania po lekach, leki przeciwnowotworowe

 

Czym różnią się worki od utwardzonych pojemników?

Worki są przeznaczone do jednorazowego użytku. Zawieszamy je w wiadrach pedałowych lub na specjalnym stelażu Worki zakładamy w taki sposób, aby górna krawędź była wywinięta na zewnątrz i miała szerokość 20 cm. Uważamy, by krawędź worka nie uległa zabrudzeniu odpadami. Transport worków musi odbywać się w sztywnych pojemnikach (jednorazowego albo wielokrotnego użycia) albo dedykowanych do tego wózkach.

Do utwardzonych pojemników można wyrzucać wszystkie odpady medyczne, łącznie z tymi o ostrych krawędziach lub zakończeniach, np. strzykawki wraz z igłami, ostre narzędzia, takie jak skalpele oraz zużyte ampułki. Pojemniki napełniamy do 2/3 objętości, a po ich zamknięciu nie można ich ponownie otwierać. Odpowiednio dobrane pojemniki są bezpieczniejsze dla personelu oraz wygodniejsze w użytkowaniu. Plastikowe pojemniki na odpady medyczne Remondis Medison cechuje:

 • Odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne oraz działanie wilgoci;
 • Szeroki zakres pojemności: od poręcznych 0,1 l do dużych 60 l. Dostępne są także kosze o pojemności od 120 l;
 • Szczelność, odporność na przecięcia i przekłucia;
 • Higieniczność, którą gwarantuje wieko z otworem wrzutowym zabezpieczonym klapką;
 • Wygoda użytkowania – pojemniki 50 l posiadają system bezdotykowy;
 • Jednorazowość – utylizuje się je wraz z odpadami.

 

Jak segregować odpady medyczne?

Ze względu na to, że odpady medyczne wykazują różne właściwości, ich segregacja opiera się na umieszczeniu ich w odpowiednich pojemnikach (lub workach). Wyróżniamy 3 rodzaje pojemników na odpady medyczne: czerwone, żółte i w kolorze innym niż czerwony i żółty.

 

Pojemniki czerwone

Pojemniki w kolorze czerwonym są przeznaczone do zbierania odpadów o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 82. Są to m. in.:

 • amputowane kończyny, organy
 • odpady medyczne zawierające drobnoustroje lub toksyny oraz takie, które mogą je zawierać
 • pojemniki na krew
 • zużyte peloidy
 • pozostałości z żywienia osób z oddziałów zakaźnych

 

Pojemniki żółte

Pojemnik w kolorze żółtym przeznaczone są do przechowywania  odpadów o kodach 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10. Zalicza się do nich np.:

 • chemikalia i odczynniki chemiczne – zawierające substancje niebezpieczne;
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 • odpady amalgamatu dentystycznego

 

Pojemniki innego koloru

Pojemniki innego koloru niż czerwony i żółty (np. niebieskie, czarne) służą do zbierania odpadów medycznych o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09. Są to np.

 • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
 • opatrunki, także gipsowe
 • pościel
 • pieluchy

Zarówno pojemniki jak i worki powinny być wymieniane co minimum 72 godziny. Każdy pojemnik i worek musi być oznaczony właściwym kodem, a dodatkowo opisany adresem wytwórcy i datą zamknięcia worka/pojemnika.

Komentarze 0

Zostaw swój komentarz