Odbiór oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych to skomplikowany logistycznie proces, który reguluje rozporządzenie ministra środowiska o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987). Rozporządzenie określa sposób segregacji i magazynowania odpadów medycznych, dokumentacje niezbędną do ewidencjonowania ich odbioru oraz przedstawia dokładne instrukcje dotyczące utylizacji. Przypomnijmy, iż obecnie w Polsce dopuszczane są 3 rodzaje utylizacji odpadów:

  • spalanie (dotyczy odpadów zakaźnych oraz nieposiadających takich właściwości);
  • obróbka fizyczno-chemiczna (obejmuje odpady nieposiadające właściwości zakaźnych);
  • składowanie (ten sposób dotyczy wyłącznie odpadów nie posiadających właściwości zakaźnych oraz innych niż niebezpieczne).

 

Proces utylizacji – dlaczego jest tak ważny?

Dokładne określenie procesów utylizacji poszczególnych rodzajów odpadów, wymogi dotyczące ewidencji odbioru odpadów, a także potwierdzenia ich utylizacji w przypadku odpadów niebezpiecznych, chronią nasze zdrowie, życie, a także środowisko naturalne. Kiedy myślimy o zwykłym pobieraniu krwi, interwencji lekarza w postaci zakładania nam szwów czy zabiegu stomatologicznym, ilość odpadów medycznych, która jest w tym czasie produkowana, może wydawać się mało znacząca. Jednak w Polsce średnio wytwarzane jest ok. 45 tys. ton odpadów medycznych i weterynaryjnych rocznie, tym samym przestrzeganie wymogów dotyczących ich utylizacji jest bardzo istotne.

 

Gdzie powstają odpady medyczne?

Odpady medyczne powstają głównie w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalach i przychodniach, w tym podczas badań, zabiegów, operacji, ale także w trakcie doświadczeń naukowych. Odpady wytworzone poza placówką zdrowia (np. w czasie nagłych interwencji z udziałem pogotowia ratunkowego) muszą być niezwłocznie przekazywane do placówki, której podlega oddział ratunkowy. Opady medyczne wytwarzane są także w mniej oczywistych miejscach: gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu czy aptekach i przychodniach weterynaryjnych.

 

Proces utylizacji – jakie osoby odpowiadają za jego prawidłowy przebieg?

Nie tylko ilość odpadów oraz różnorodność miejsc, w których są wytwarzane jest spora. Gdyby spróbować prześledzić trasę odpadów medycznych: od placówki do miejsca utylizacji i określić wszystkie osoby uczestniczące tym procesie, okazuje się, że może być ich nawet kilkanaście. Jednak to wytwórca odpowiada za odpady medyczne do momentu ich unieszkodliwienia.

 

 

Jak wygląda proces gospodarowania odpadami medycznymi – od ich powstania do utylizacji – na przykładzie szpitala?

Proces utylizacji odpadów medycznych zaczyna się z chwilą kiedy lekarz czy pielęgniarka wyrzucają zużyte rękawiczki, waciki czy inne odpady medyczne do pojemnika w miejscu wykonywania czynności medycznych. Następnie salowa lub inna osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości przewozi odpady medyczne w specjalnie do tego dedykowanym zamkniętym wózku do miejsca szczegółowej segregacji i magazynowania. Tymczasowy magazyn jest wyposażony w termometr i specjalne pojemniki lub kontenery. Odpady zakaźne i niezakaźne muszą być przetrzymywane w osobnych magazynach.

Odpady medyczne przechowywane są w kontenerach lub pojemnikach oznaczonych właściwym dla rodzaju odpadów kodem. Przed upłynięciem określonego w ustawie o odpadach medycznych czasu, odpady muszą zostać przetransportowane do miejsca ich utylizacji. Przedtem zostają jednak wydane (jest to możliwe wyłącznie w placówce, w której zostały wytworzone) przez pracownika placówki i zewidencjonowane, a następnie odebrane przez kierowcę Remondis Medison. W przypadku odpadów zakaźnych miejsce utylizacji nie może wykraczać poza granicę województwa, w którym usytuowana jest placówka wytwarzająca odpady. Po dojechaniu do spalarni odpady medyczne są odbierane przez pracowników i utylizowane, czyli spalane.

Ten skomplikowany proces, w który zaangażowane jest tak wiele osób, chroni nasze zdrowie, życie, a przede wszystkim środowisko naturalne.

Komentarze 0

Zostaw swój komentarz