Zakłady opieki zdrowotnej, oprócz odpadów typowo niebezpiecznych, wytwarzają również odpady innego rodzaju. Są to odpady komunalne, czyli o charakterze podobnym do tych powstających choćby w gospodarstwach domowych. Mogą to być jednak również zużyte materiały specjalistyczne i produkty wykorzystywane w gabinetach zabiegowych, czy salach operacyjnych.

 

Osoby przebywające w różnego typu placówkach służby zdrowia, przyczyniają się do powstawania śmieci związanych z normalnym bytowaniem. Należy zwrócić uwagę, że w tych obiektach przebywają nie tylko pacjenci, ale również personel medyczny, czy administracyjny. Konsumpcja żywności, prowadzenie dokumentacji, czy proces hospitalizacji powoduje powstawanie odpadów komunalnych.

 

Można tutaj wymienić opakowania po produktach spożywczych oraz resztki tych produktów, gazety i inny rodzaj makulatury, opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy, prześcieradła i ręczniki jednorazowe. Istotne jest to, aby nie pochodziły one z oddziałów zakaźnych i nie miały tego typu właściwości. Do tej kategorii można zaliczyć także torf, szlam wodny, muł, wykorzystywany w zabiegach leczniczych, a nie posiadający cech chorobotwórczych.

 

Do odpadów, które nie są ujęte jako niebezpieczne, zalicza się również narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki. Są to na przykład igły oraz nici chirurgiczne, pensety, kleszczyki, nożyczki. Nie mogą one oczywiście zawierać żywych drobnoustrojów chorobotwórczych, toksyn lub innych form zdolnych do przeniesienia materiału genetycznego.

 

Specjalnemu traktowaniu nie podlegają również leki, które nie są ujęte w kategorii cytotoksycznych i cytostatycznych. Nie mogą one również zawierać związków chemicznych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wywołują zakażenia u ludzi, innych żywych organizmów lub w inny sposób mogą być zagrożeniem dla środowiska.

 

Nigdy w przypadku zwykłych odpadów komunalnych nie może być choć najmniejszego podejrzenia, że mogą być przyczyną chorób!

 

Co jakiś czas mogą pojawić się odpady wynikające z wykorzystania sprzętu elektronicznego i elektrycznego – jednostek komputerowych, monitorów, drukarek, a nawet świetlówek. Elektrośmieci traktowane są jako odpady niebezpieczne, choć nie są bezpośrednio powiązane z działalnością medyczną. W związku z taką kategoryzacją muszą być wywożone do punktów selektywnego zbierania odpadów. Są to wyspecjalizowane firmy, które zajmują się recyklingiem tego typu urządzeń.

 

Należy również pamiętać o kliszach RTG oraz kliszach cyfrowych pochodzących z Tomografów Komputerowych. One również podlegają specjalnej procedurze utylizacji uwzględniającej zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych. Proces niszczenia dokumentacji medycznej musi być bowiem zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

 

Nieklasyfikowanie odpadów jako niebezpiecznych, nie zwalnia ich wytwórców od odpowiedzialności za ochronę środowiska, czyli naszego wspólnego domu. Powinny one być segregowane, a następnie kierowane do recyklingu. Prowadzona skala działalności przez ośrodki służby zdrowia pozwala często na dokładniejszy podział rodzajów odpadów, a wprowadzanie odgórnych regulacji umożliwia zachowanie większej efektywności w tym zakresie.

Komentarze 0

Zostaw swój komentarz