W poniższym artykule prezentujemy spis oraz opis kodów medycznych według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Informacje uzupełniliśmy o dokładną charakterystykę kategorii oraz główne miejsca powstawania danych odpadów.

 

Podkreślone zostały kody odpadów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

 

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
18 Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych

i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną).

18 01 Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki

medycznej.

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03).

Przykłady: igły oraz nici chirurgiczne, pensety, kleszczyki, nożyczki.

Główne miejsce powstawania: gabinety zabiegowe, sale operacyjne.

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03).

Główne miejsce powstawania: gabinety zabiegowe, sale operacyjne, prosektorium, pro-morte.

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

Przykłady: zużyte opatrunki, tampony, krew i inne produkty zawierające plazmę oraz surowicę, odrzuty materiałów skażonych krwią, pieluchomajtki, podkłady, inne odpady powstające w pomieszczeniach, gdzie izolowani są chorzy, zakażeni (opakowania po żywności, ręczniki papierowe, gazety).

Główne miejsce powstawania: gabinety zabiegowe, sale operacyjne, sale pacjentów izolowanych.

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03.

Przykłady: opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy, nieskażone prześcieradła i ręczniki jednorazowe, inne odpady socjalno-bytowe wytworzone przez pacjentów.

Główne miejsca powstawania: sale chorych, laboratoria.

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.

Przykłady: pozostałości substancji chemicznych wytwarzanych w laboratoriach.

Główne miejsca powstawania: laboratoria szpitalne.

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06.
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Przykłady: substancje, które zawierają związki chemiczne, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wywołują choroby zakaźne u ludzi, innych żywych organizmów lub w inny sposób mogą być zagrożeniem dla środowiska.

Główne miejsca powstawania: apteka szpitalna, gabinet chemoterapii, oddziały szpitalne hematologii lub onkologii.

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08.

Główne miejsca powstawania: apteka, oddział przychodni lub szpitala.

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego.

Przykłady: pozostałości po wypełnieniu w ubytkach zębów posiadające rtęć.

Główne miejsca powstawania: zakład stomatologiczny.

18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych.
18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80.

Przykłady: torf, szlam wodny, muł, wykorzystywany w zabiegach leczniczych.

Główne miejsca powstawania: klinika zdrowia, sanatorium.

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Komentarze 0

Zostaw swój komentarz