Informacje dotyczące rozporządzenia

Dotyczy rozporządzenia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie Szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. II. WEJŚCIE W ŻYCIE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi wchodzi w życie […]

Czytaj dalej...

Odpady zakwalifikowane jako medyczne często charakteryzują się właściwościami zakaźnymi – tym samym są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Z ww. powodów wytyczne dot. transportu odpadów medycznych, z uwzględnieniem ich właściwości, zostały szczegółowo określone w przepisach prawa.   Odpady medyczne – w jaki sposób je klasyfikujemy? Generalnie odpady medyczne dzielimy na dwie grupy: […]

Czytaj dalej...

Pojemniki na odpady medyczne Odpady medyczne są realnym zagrożeniem dla środowiska, a także zdrowia ludzi. Aby je kontrolować i właściwie utylizować, wszystkie jednostki, które wytwarzają takie odpady (np. szpitale, kliniki, prywatne gabinety lekarskie i dentystyczne, a także ośrodki naukowe) są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów regulujących ich utylizację. Jednym z najistotniejszych elementów, niezbędnych w bezpiecznym […]

Czytaj dalej...

Pojemniki do dezynfekcji narzędzi medycznych Warto pamiętać, że groźne dla zdrowia są nie tylko odpady medyczne, ale także narzędzia wielokrotnego użytku, wykorzystywane również w gabinetach kosmetycznych czy salonach fryzjerskich. Takie narzędzia, dla bezpieczeństwa personelu, klientów czy pacjentów, muszą być odpowiednio dezynfekowane lub – w przypadku narzędzi, które naruszają lub mogą naruszać ciągłość tkanki – sterylizowane. […]

Czytaj dalej...

Odbiór oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych to skomplikowany logistycznie proces, który reguluje rozporządzenie ministra środowiska o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987). Rozporządzenie określa sposób segregacji i magazynowania odpadów medycznych, dokumentacje niezbędną do ewidencjonowania ich odbioru oraz przedstawia dokładne instrukcje dotyczące utylizacji. Przypomnijmy, iż obecnie w Polsce dopuszczane są 3 rodzaje utylizacji odpadów: spalanie (dotyczy odpadów […]

Czytaj dalej...

Przepisy wymagają aby odpady medyczne, przed poddaniem procesowi unieszkodliwienia, były w odpowiedni sposób magazynowane. Dotyczy to wykorzystywanych pomieszczeń, urządzeń oraz warunków w jakim dochodzi do gromadzenia (czasu i temperatury). Specjalnego traktowania wymaga również transport wewnętrzny do tych pomieszczeń. O czym nie wolno nam zapomnieć?   Zasady składowania odpadów medycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia […]

Czytaj dalej...

Zakłady opieki zdrowotnej, oprócz odpadów typowo niebezpiecznych, wytwarzają również odpady innego rodzaju. Są to odpady komunalne, czyli o charakterze podobnym do tych powstających choćby w gospodarstwach domowych. Mogą to być jednak również zużyte materiały specjalistyczne i produkty wykorzystywane w gabinetach zabiegowych, czy salach operacyjnych.   Osoby przebywające w różnego typu placówkach służby zdrowia, przyczyniają się […]

Czytaj dalej...

Wszelkie odpady powstające w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach weterynarii objęte są klasyfikacją. Ich ewidencja musi być prowadzona na podstawie kodów zawartych w odpowiednim katalogu.   Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., których posiadacz się pozbywa, zamierza […]

Czytaj dalej...

W poniższym artykule prezentujemy spis oraz opis kodów medycznych według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Informacje uzupełniliśmy o dokładną charakterystykę kategorii oraz główne miejsca powstawania danych odpadów.   Podkreślone zostały kody odpadów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.   18 02 Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i […]

Czytaj dalej...

W poniższym artykule prezentujemy spis oraz opis kodów medycznych według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Informacje uzupełniliśmy o dokładną charakterystykę kategorii oraz główne miejsca powstawania danych odpadów.   Podkreślone zostały kody odpadów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.   Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 18 Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i […]

Czytaj dalej...